• Oppfør deg som en lærer.

  • Skulle vært obligatorisk i barneskolen.

  • Lesetrappa